Spadek ciśnienia w instalacji hydraulicznej samolotu Jetstream 32 SP-KWT i lądowanie po awaryjnym wypuszczeniu klap i podwozia 703/09

Data zdarzenia: 
21 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 5' 47.868" N, 17° 58' 37.8228" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 703/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot BAe Jetstream 32
Znaki rejestracyjne: SP-KWT

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na spadku ciśnienia w instalacji hydraulicznej w trakcie
podejścia do lądowania oraz spowodowanej tym konieczności wypuszczenia klap i podwozia w
trybie awaryjnym było pęknięcie przewodu doprowadzającego płyn do lewej pompy hydrauliczne
którego najbardziej prawdopodobnym powodem było zużycie eksploatacyjne tego przewodu.

Okoliczności sprzyjające:
Ani zalecane przez TCH zasady obsługi technicznej samolotu, ani zatwierdzony Program Obsługi
Technicznej nie podają ograniczeń trwałości przewodów hydraulicznych.

Zalecenia profilaktyczne:
PKBWL akceptuje środki profilaktyczne podjęte przez JETAIR sp. z o.o. w postaci podjęcia działań
dla określenia kryteriów oceny stanu przewodów hydraulicznych i ograniczeń eksploatacyjnych tych
przewodów.
PKBWL akceptuje propozycję zmiany systemowej zaproponowanej przez JETAIR sp. z o.o., jaką jest
wprowadzenie ograniczenia czasu użytkowania przewodów hydraulicznych do Programu Obsługi
Technicznej.

ZałącznikWielkość
2009_703_U.pdf58.9 KB
comments powered by Disqus