Przerzucenie linek spadochronu Tandem A2 389 przez czaszę podczas jej otwarcia i lądowanie skoczka na czaszy zapasowej 1234/11

Data zdarzenia: 
21 November, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 6' 9.3276" N, 23° 10' 4.2564" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1234/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Białystok (EPBK)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Tandem A2 389
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Błąd podczas układania czaszy głównej do skoku. Błąd ten został popełniony
najprawdopodobniej na etapie grupowania linek sterowniczych przy krawędzi spływu lub
podczas rolowania czaszy. Podczas procesu otwarcia nastąpiło przerzucenie linek przez
czaszę, co doprowadziło do gwałtownych obrotów czaszy głównej. Skoczek wyczepił czaszę
główną i otworzył czaszę zapasową.

Zalecenia profilaktyczne:
Przeprowadzenie odprawy z osobami układającymi czasze główne, na której zwrócono uwagę na
konieczność zachowania większej staranności podczas grupowania linek nośnych
i sterowniczych oraz rolowania czaszy.

ZałącznikWielkość
2011_1234_U.pdf58.88 KB
comments powered by Disqus