Uchwała ws. incydentu uszkodzenia śmigła podczas wykołowywania samolotu Socata TB-20 SPEAS z nawierzchni trawiastej na betonową 68/06

Data zdarzenia: 
22 April, 2006 - 17:15

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski
Poland
51° 22' 57.7992" N, 19° 41' 14.6904" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 68/06

Miejsce zdarzenia: lotnisko Piotrków - Trybunalski (EPPT)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Socata TB-20 Trinidad
Znaki rejestracyjne: SP-EAS

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na uszkodzeniu śmigła podczas wykołowywania z
nawierzchni trawiastej na asfaltową drogę kołowania było działanie jednego lub
jednocześnie kilku z poniższych czynników:
1. Wkołowanie z nawierzchni trawiastej na asfaltową z prędkością większą od ogólnie
zalecanej i bez należytej dla samolotu TB-20 ostrożności, tj. bez brania pod uwagę
geometrii samolotu (wzajemnego usytuowania przedniego podwozia i śmigła, ugięcia
podwozia, prześwitu śmigła) w stosunku do lokalnego profilu powierzchni,
2. Nieodpowiednie operowanie obrotami silnika i hamulcami kół podwozia tuż przed
wjazdem lub w trakcie wjazdu w małe zagłębienie przy krawędzi drogi kołowania,
3. Prawdopodobny ubytek gazu lub płynu w amortyzatorze podwozia przedniego.
Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
- Wyważenie samolotu bliskie skrajnego przedniego,
- Obecność lokalnego zagłębienia nawierzchni trawiastej przy krawędzi asfaltowej drogi
kołowania,
- Zwiekszenie obrotów przez pilota w chwili wykołowywania w zagłębienie,
- Brak podania informacji o zalecanej prędkości kołowania w Instrukcji Użytkowania w Locie
samolotu SOCATA TB-20 Trinidad.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja nie sformułowała zaleceń profilaktycznych.
PKBWL przypomina zarządzającym lotniskami o zachowaniu odpowiedniej dbałości o stan
nawierzchni trawiastej na roboczych częściach lotnisk, zwłaszcza w miejscach często
wykorzystywanych do kołowania

ZałącznikWielkość
2006_68_U.pdf65.9 KB
comments powered by Disqus