Zaczepienie i ciągnięcie liny wyciągarkowej przez szybowiec SZD-9 Bocian SP-3102 po symulacji przerwania startu 900/11

Data zdarzenia: 
23 July, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
49° 48' 17.5248" N, 19° 0' 8.6364" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 900/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Aleksandrowice (EPBA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-9bis Bocian 1E
Znaki rejestracyjne: SP-3102

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu było zbyt gwałtowne oddanie drążka sterowego po wyczepieniu przez
ucznia pilota i brak właściwej reakcji instruktora.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu incydentu:
- Wyczepienie szybowca przez instruktora w czasie ciągu, to jest pracy wyciągarki na mocy,
bez zdjęcia obrotów przez wyciągarkowego, który nie wiedział o planowanym wyczepieniu.
Spowodowało to po napełnieniu spadochroniku dalsze wznoszenie liny wyciągarkowej, która
znalazła się nad szybowcem.

Zalecenia profilaktyczne:
PKBWL akceptuje następujące zastosowane środki profilaktyczne:
- Incydent omówiono z instruktorami, pilotami i uczniami-pilotami.
- Zwrócono uwagę instruktorom na wcześniejsze reagowanie na błędy uczniów oraz
wykonywanie ćwiczeń w sytuacjach awaryjnych tak, aby nie powodowało to zagrożenia
bezpieczeństwa lotów.
- Zastosowano spadochroniki przy linie wyciągarkowej o mniejszej powierzchni.
Oraz zaproponowane zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
Wskazane jest, aby wyciągarkowy posiadał łączność radiową i przerwania ciągu dokonywał
wyciągarkowy na komendę przekazaną drogą radiową przez instruktora wykonującego lot.
Należy wystąpić do Prezesa UKE z zapytaniem, czy możliwe jest uzyskanie pozwolenia na
zabudowę i użytkowanie radiostacji na wyciągarce.

ZałącznikWielkość
2011_900_U.pdf168.87 KB
comments powered by Disqus