Niedokładne zlanie paliwa z drenażu w trakcie przeglądu polotowego śmigłowca Mi-2 Plus SP-ZXC 494/08

Data zdarzenia: 
24 July, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 494/08

Miejsce zdarzenia: przestrzeń powietrzna w Świnoujściu
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Śmigłowiec Mi-2 Plus
Znaki rejestracyjne: SP-ZXC

Przyczyna incydentu:
Niedokładne zlanie paliwa z drenażu w trakcie przeglądu polotowego, co spowodowało przepełnienie zbiornika a w konsekwencji wyciek paliwa podczas lotu i wymuszone lądowanie w terenie przygodnym.

Zalecenia profilaktyczne:
Omówienie na briefingach zapisów zawartych w Programie Obsługi Technicznej pkt. 14.02.00 z osobami dokonującymi przeglądów przed i polotowych. Ponadto Komisja Zakładowa zwraca szczególną uwagę na konieczność dokładnego zlewania drenażu.

ZałącznikWielkość
2008_494_U.pdf59.04 KB
comments powered by Disqus