Zderzenie z sarną podczas startu samolotu Boeing 737-300 LN-KKQ 24/07

Data zdarzenia: 
26 January, 2007 - 18:22

Lokalizacja

Balice
Poland
50° 4' 37.1244" N, 19° 46' 44.8464" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 24/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Balice (EPKK)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-300
Znaki rejestracyjne: LN-KKQ

Przyczyna incydentu:
Obecność saren na polu manewrowym lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Przeprowadzić odłowienie lub odstrzał zwierzyny przebywającej na terenie
lotniska.
2. Przyspieszyć prace związane z wygrodzeniem części operacyjnej lotniska od
pozostałych terenów pozostających w administracji JW 1155 oraz obszarów
bytowania saren.
3. Kierowcom dyżurnym oraz dyżurnym operacyjnym Portu Lotniczego
przypomnieć o konieczności szczegółowego sprawdzania drogi startowej przed
planowanymi operacjami startu i lądowania statków powietrznych.
4. Wyposażyć właściwe służby operacyjne lotniska w środki umożliwiające
odstraszanie zwierząt.
5. W trybie pilnym wszcząć postępowanie w celu wprowadzenia poprawek
w przepisach prawa stwarzających możliwość natychmiastowej redukcji
zwierząt przebywających na terenie lotniska, które zagrażają bezpieczeństwu
operacji lotniczych.
6. W związku z notorycznymi przypadkami naruszeń bezpieczeństwa operacji
lotniczych przez zwierzęta oraz nieskuteczność dotychczasowych działań
zapobiegawczych zarządzającego lotniskiem, należy pilnie rozważyć
konieczność wstrzymania operacji lotniczych do czasu trwałego usunięcia tego
zagrożenia.

ZałącznikWielkość
2007_24_U.pdf51.37 KB
comments powered by Disqus