Spóźnione otwarcie czaszy głównej Navigator 260 przez ucznia-skoczka i zadziałanie automatu spadochronowego 710/11

Data zdarzenia: 
26 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 31' 59.3508" N, 17° 13' 50.1492" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 710/11

Miejsce zdarzenia: Bednary
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Navigator 260
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Brak kontroli wysokości przez ucznia-skoczka po utracie stabilnej sylwetki w czasie
spadania, co doprowadziło do otwarcia czaszy głównej poniżej wyznaczonej wysokości.
W końcowej fazie napełniania się czaszy głównej nastąpiło zadziałanie automatu
spadochronowego, co spowodowało otwarcie komory czaszy zapasowej.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
Było zmęczenie ucznia-skoczka, który wykonywał szósty skok w tym dniu, a jedenasty w życiu.

Zalecenia profilaktyczne:
− Organizator szkolenia będzie zwracał większą uwagę na stan psychofizyczny uczniów-
skoczków;
− Uczeń-skoczek odbędzie dodatkowe szkolenie teoretyczne w zakresie postępowania
w sytuacjach niebezpiecznych oraz wykona skok kontrolny z instruktorem.

ZałącznikWielkość
2011_710_U.pdf60.93 KB
comments powered by Disqus