Równoczesne użycie rewersu i hamulców kół przez pilota samolotu M28 Skytruck SP-DDA w trakcie wykołowywania do tyłu 1102/11

Data zdarzenia: 
26 August, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 19' 31.2852" N, 21° 27' 29.7036" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1102/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Mielec (EPML)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot PZL M28 Skytruck
Znaki rejestracyjne: SP-DDA

Przyczyna incydentu:
Użycie równoczesne rewersu oraz hamulców kół podwozia głównego przez pilota podczas
wykołowywania do tyłu statkiem powietrznym.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi
w trakcie badania zdarzenia materiałami akceptuje wprowadzenie następujących zaleceń
profilaktycznych oraz zmian systemowych:
1. Maksymalnie ograniczyć manewr cofania statkiem powietrznym M28 przy pomocy
rewersu na placu manewrowym przed hangarem H-21.
2. W czasie odpraw z załogami lotniczymi PZL Mielec wykonującymi loty na statkach
powietrznych M28 omówić zaistniałą sytuację podczas cofania statkiem powietrznym za
pomocą rewersu.
3. Jeżeli warunki pogodowe tzn. wiatr uniemożliwia ustawianie statku powietrznego do
manewru wykołowania przodem, należy statek powietrzny ustawić kołami podwozia
głównego tak, aby przy wykołowaniu do tyłu nie przejeżdżały przez szyny oporowe.
4. Przy kolejnej zmianie do Instrukcji Użytkowania w Locie M28 w pkt. 4.7.11, Start,
Uwagi pkt. 1 wprowadzić zmianę w treści (czcionka pogrubiona):
Prędkość kołowania do tyłu nie powinna przekraczać prędkości wolno idącego człowieka.
W trakcie kołowania do tyłu zabrania się ostrego hamowania z użyciem rewersu, wyjątek
stanowi sytuacja niebezpieczna, która grozi kolizją z innym statkiem powietrznym,
pojazdem lub gdy w obszarze kołowania statku powietrznego znajduje się osoba postronna.
Hamowanie kół podwozia głównego podczas kołowania do tyłu należy wykonywać po
wyłączeniu rewersu. Kołowanie do tyłu wykonywać tylko przy włączonym sterowaniu kołem
przednim.

ZałącznikWielkość
2011_1102_U.pdf63.84 KB
comments powered by Disqus