Mikropęknięcia wsporników klap samolotu Piaggio P-180 SP-MXH 36/06

Data zdarzenia: 
28 February, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 36/06

Miejsce zdarzenia: Brak
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Piaggio P-180
Znaki rejestracyjne: SP-MXH

Przyczyna incydentu:
Mikropęknięcia wsporników klap.

Zalecenia profilaktyczne:
Zobowiązuje się SP ZOZ LPR do powiadomienia PKBWL o przyczynach wystąpienia pęknięć przysłanych od producenta.

ZałącznikWielkość
2006_36_U.pdf149.41 KB
comments powered by Disqus