Wkołowanie na zamkniętą drogę kołowania przez załogę samolotu Embraer 195 D-AEBE 252/11

Data zdarzenia: 
28 March, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 4' 36.4116" N, 19° 47' 59.1972" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 252/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Balice (EPKK)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Embraer 195
Znaki rejestracyjne: D-AEBE

Przyczyna incydentu:
Przyzwyczajenie (nawyk) załogi samolotu do znanego i istniejącego wcześniej układu dróg
kołowania.

Prawdopodobną okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego był brak
zapoznania się załogi samolotu z aktualnymi informacjami zawartymi w NOTAM (A1765/11)

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych akceptuje zalecenia profilaktyczne podjęte
przez MPL polegające na:
• Przedłużeniu okresu (do odwołania), w którym wszystkie statki powietrzne kierowane
przez TWR na drogę kołowania A1 będą wyprowadzane z PPS przy pomocy pojazdu
FOLLOW ME;
• Opublikowaniu w AIP, w najbliższym cyklu AIRAC mapy typu „Hot Spot” dla EPKK
z uwzględnieniem zasad kołowania po nowo wybudowanej drodze kołowania A1;
• Dostarczaniu każdej załodze poprzez biuro „Briefing” kopii mapy „Zmiany parametrów
ruchu naziemnego lotniska Kraków-Balice (EPKK)” opublikowanej w suplemencie SUP
39/10(AD2 EPKK), str 3-4;
• Monitorowaniu podobnych zdarzeń.

ZałącznikWielkość
2011_252_U.pdf60.3 KB
comments powered by Disqus