Spadek mocy silnika samolotu Ryan Navion A SP-KPP i lądowanie awaryjne w terenie przygodnym 391/08

Data zdarzenia: 
29 June, 2008 - 17:04

Lokalizacja

Poland
52° 2' 43.5012" N, 21° 13' 22.764" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer:

Miejsce zdarzenia: Nadbrzeż k/G. Kalwarii
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Ryan Navion A
Znaki rejestracyjne: SP-KPP

Przyczyna wypadku:
Niewłaściwy zakres przeglądu śmigła uniemożliwiający wykrycie uszkodzenia mechanizmu
sterowania skokiem łopat śmigła, co doprowadziło do zniszczenia tego mechanizmu,
a w następstwie do spadku mocy rozporządzalnej oraz intensywnego wycieku oleju
silnikowego i wymusiło awaryjne lądowanie w terenie przygodnym.

Zalecenia profilaktyczne:
Zalecenie nr 2009-028: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Zaproponować FAA, aby dla samolotu Ryan NAVION A:
1) skrócić okres międzynaprawczy śmigła i mechanizmu sterującego – zarówno godzinowy jak
i kalendarzowy;
2) w Instrukcji Obsługi Technicznej samolotu z zabudowanym śmigłem Hartzell typ HC-12x20
wprowadzić do zakresu inspekcji okresowej zespołu napędowego obowiązek zdejmowania
śmigła i wizualnego sprawdzania, czy nie występują rysy i pęknięcia na elementach zespołu śmigła;
3) wprowadzić nowe zasady przeprowadzania oględzin i kontroli stanu regulatorów skoku
śmigła Hartzell typ HC-12x20 (badania defektoskopowe): w Instrukcji Obsługi Technicznej
wprowadzić dodatkowe prace okresowe przy śmigle po 250 godzinach lub podczas naprawy
głównej, aby były one jak poniżej:
• zdjąć śmigło i przeprowadzić demontaż jego elementów;
• przeprowadzić defektoskopię wszystkich części metalowych;
• wymienić wszystkie zużyte części;
• zmontować śmigło.
Powiadomić PKBWL o podjętych działaniach dotyczących zalecenia profilaktycznego
w terminie 90 dni od daty otrzymania Uchwały.

ZałącznikWielkość
2008_391_U.pdf65.63 KB
comments powered by Disqus