Utrata orientacji i niezamierzone odejście od wyznaczonej trasy lotu przez ucznia-pilota samolotu Cessna 172 SP-FDB 379/07

Data zdarzenia: 
30 August, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
49° 55' 48.918" N, 18° 52' 53.58" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 379/07

Miejsce zdarzenia: okolice jeziora Goczałkowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 172C
Znaki rejestracyjne: SP-FDB

Przyczyna incydentu:
Niezamierzone odejście od wyznaczonej trasy lotu i niewłaściwe działania ucznia-pilota
zmierzające do wznowienia utraconej geograficznej orientacji ogólnej i szczegółowej, w wyniku
czego samolot przekroczył granicę FIR Warszawa i wylądował na lotnisku Ostrawa-Mošnov.
Okolicznością sprzyjającą zaistnienia zdarzenia było nie włączenie przez pilota przed startem
do przelotu transpondera.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych akceptuje zastosowane n/w. środki
profilaktyczne:
- Podczas bezpośredniego przygotowania do lotów nawigacyjnych instruktorzy szkolący położą
szczególny nacisk na utrzymywanie przez uczniów-pilotów nakazanych parametrów
nawigacyjnych lotu oraz postępowanie w przypadku utraty orientacji geograficznej. Zdarzenie
omówiono z pilotami Aeroklubu ROW.

ZałącznikWielkość
2007_379_U.pdf66.52 KB
comments powered by Disqus