Uchwała dot. wypadku szybowca SZD-22C Mucha SP-2121 wskutek przeciągnięcia i upadku 638/08

Data zdarzenia: 
31 August, 2008 - 14:38

Lokalizacja

Poland
49° 46' 15.0384" N, 19° 13' 5.1312" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 638/08

Miejsce zdarzenia: lotnisko Góra Żar (EPZR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-22 Mucha Std
Znaki rejestracyjne: SP-2121

Przyczyną wypadku lotniczego był:
Błąd w technice lądowania polegający na zbyt wysokim wyrównaniu i przepadnięciu szybowca
z wysokości ok. 1,5 m na skutek dekoncentracji pilota w trakcie próby otwarcia hamulców
aerodynamicznych.

Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu zdarzenia lotniczego były:
1) Brak dostatecznej znajomości użytkowania hamulców aerodynamicznych w szybowcu
SZD-22C Mucha Std;
2) Niewielkie doświadczenie pilota na tym typie szybowca;
3) Pierwsze lądowanie na szybowcu typu Mucha Std na lotnisku górskim.

Po zakończonym badaniu zaproponowano następujące zalecenie profilaktyczne:
Pilotowi zaleca się wykonać loty kontrolne z instruktorem przed następnym lotem samodzielnym
w terenie górzystym.

Inne uwagi i komentarze: Z uwagi, że w Instrukcji Użytkowania w Locie szybowca SZD-22C
Mucha Std brak jest szczegółowego opisu obsługi dźwigni sterowania hamulcami
aerodynamicznymi (za wyjątkiem rysunku), instruktorzy laszujący na ten typ szybowca
powinni procedurę tą szczegółowo omówić i praktycznie zademonstrować.

ZałącznikWielkość
2008_638_U.pdf60.78 KB
comments powered by Disqus