Spadochron

Użycie zapasowej czaszy podczas skoku ze spadochronem tandem Plexus 358 792/16

Data zdarzenia: 
29 April, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek spadochronowy (3242 skoki) posiadający świadectwo kwalifikacji z klasą wyszkolenia PJ(D) i uprawnieniem TANDEM wykonywał skok z pasażerem.

Jednoczesne otwarcie czaszy głównej i zapasowej podczas skoku ze spadochronem Crossfire2 99 657/16

Data zdarzenia: 
16 April, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (2208 skoków) posiadający uprawnienie instruktora AFF wykonywał skok obserwując poczynania ucznia wykonującego 12 skok na zadanie II-6/szkolny.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Solo 210 653/16

Data zdarzenia: 
16 April, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek spadochronowy (świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem klasy wyszkolenia „D”) wykonywała swój 1022 skok w życiu, a 15 po wznowieniu się po 23 letniej przerwie i 1 w 2016 r.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Solo 270 652/16

Data zdarzenia: 
16 April, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (1097 skoków, licencja kategorii „D” wydana przez Royal Netherlands Aeronautical Association) wykonywał skok z samolotu Cessna 206, z wysokości 3000 m. Po wykonaniu 30 s.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Falcon 300 1840/15

Data zdarzenia: 
2 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek wykonywał skok z samoczynnym otwarciem spadochronu (lina desantowa), z samolotu Cessna 185. Po komendzie instruktora uczeń prawidłowo oddzielił się od samolotu. Po

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Mars 330 2076/15

Data zdarzenia: 
19 September, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek wykonywał pierwszy skok w życiu. Skok został wykonany z wysokości 900 m, na zadanie SL-1. Uczeń prawidłowo oddzielił się od samolotu.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Balance 260

Data zdarzenia: 
11 May, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek wykonywał trzeci skok w życiu. Był to skok z samoczynnym otwarciem spadochronu (lina desantowa). Od samolotu oddzielił się na wysokości około 1150 m.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Crossfire 119 2343/15

Data zdarzenia: 
31 October, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (1356 skoków) uczestniczył w skoku na zadanie RW-6.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Scool 200 2342/15

Data zdarzenia: 
31 October, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek wykonywała 10 skok w życiu i pierwszy w dniu zdarzenia. Skok wykonała z wysokości 4000 m.