Spadochron

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem tandem Sigma2 - 340 1723/15

Data zdarzenia: 
4 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek wykonywał skok z pasażerem z niedowładem kończyn dolnych. Podczas skoku sylwetka pasażera była utrzymywana w odpowiedniej pozycji przy pomocy pasów unieruchamiających

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Spectre 190 1714/15

Data zdarzenia: 
16 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (252 skoki) wykonywał skok z wysokości 3000 m. Podczas swobodnego spadania wykonywał filmowanie kamerą.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem tandem A2 1575/15

Data zdarzenia: 
2 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Oddzielenie od samolotu nastąpiło na wysokości 3360 m. Z dostarczonych przez skoczka filmów i zdjęć wynika, że po 5 sekundach od oddzielenia, skoczek wypuścił spadochron hamujący tzw.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Pilot 188 1005/15

Data zdarzenia: 
13 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek wykonywał skok z 4000 m na zadanie RW-2. Na wysokości około 1000 m skoczek zainicjował otwarcie spadochronu głównego.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Super Raven 249-M b 1705/15

Data zdarzenia: 
15 August, 2015 - 08:05

 Opis: Skoczek (22 skoki) wykonywał skok z wysokości 1500 m. Po prawidłowym oddzieleniu się od samolotu zaczął niestabilnie spadać. Nie udało mu się uzyskać stabilnego spadania (tzw.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Skipper 190 1658/15

Data zdarzenia: 
9 August, 2015 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał 151 skok w życiu, a 41 na spadochronie (czaszy głównej) Skipper 190. Skoczek uczestniczył w skoku na zadanie RW 3.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Navigator 260 1647/15

Data zdarzenia: 
8 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek wykonywała 8 skok w życiu. Oddzielenie od samolotu, swobodne spadanie i otwarcie spadochronu przebiegło bez zakłóceń.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Balance 260 1640/15

Data zdarzenia: 
7 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek wykonywała pierwszy skok w życiu (zadanie SL-1). Do czasu podejścia do lądowania skok przebiegał poprawnie.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Voyager 300 1593/15

Data zdarzenia: 
4 August, 2015 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek spadochronowy (462 skoki) wykonywał skok z wysokości 3000 m.