Spadochron

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Silhouette 170 1322/15

Data zdarzenia: 
12 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (351 skoków) wykonywała skok na zadanie RW-11, z wysokości 4000 m. Po zakończeniu zadania, na wysokości około 900 m otworzyła spadochron.

Zdarzenie lotnicze podczas lądowania ze spadochronem Extreme VX 79 1105/15

Data zdarzenia: 
14 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (2650 skoków) wykonywał skok z wysokości 4000 m. Do podejścia do lądowania skok przebiegał prawidłowo.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Navigator 280 808/15

Data zdarzenia: 
24 May, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek odbył szkolenie teoretyczne i naziemne w dniach 22 – 23 maja 2015 r. Egzamin teoretyczny zaliczył w dniu 24 maja 2014 r.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Mars 291 1077/15

Data zdarzenia: 
19 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek wykonywał pierwszy skok w życiu. Skok z wysokości 1200 m, z samoczynnym otwarciem spadochronu.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Mars 291 1665/13

Data zdarzenia: 
19 October, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek wykonywał skok z wysokości około 1250 m ze stabilizacją swobodnego spadania. Po oddzieleniu się ucznia-skoczka od samolotu, lina desantowa otworzyła stabilizator.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem JVX 84 1003/15

Data zdarzenia: 
13 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (2163 skoki) wykonywał skok z wysokości 1500 m. Spadochron (czaszę główną) otworzył na wysokości około 1200 m.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Navigator 260 1066/15

Data zdarzenia: 
16 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek wykonywał pierwszy skok w życiu. Skok został wykonany z samoczynnym otwarciem spadochronu, z wysokości 1200 m. W trakcie oddzielania się od samoloty nie przyjął

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Scool 200 1581/15

Data zdarzenia: 
1 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Uczeń-skoczek wykonywała skok szkolny z wysokości 4000 m. Był to trzeci skok tego dnia.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Sabre 170 920/15

Data zdarzenia: 
6 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Z relacji organizatora skoków wynika, że skoczek (72 skoki) wykonywała skok z wysokości 3700 m, na zadanie RW-5. Do czasu lądowania skok przebiegał zgodnie z planem.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem Navigator 200 933/15

Data zdarzenia: 
6 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (383 skoki) wykonywał skok z wysokości 3000 m. Do momentu otwarcia spadochronu skok przebiegał prawidłowo.