B735

Powtarzająca się nieregularnie usterka odwracaczy ciągu silników samolotu Boeing 737-500 SP-LKD 161/10 i 211/10

Data zdarzenia: 
8 April, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 161/08 i 211/08

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Dwukrotne przerwanie rozbiegu przez załogę samolotu Boeing 737-500 SP-LKF spowodowane zadziałaniem sygnalizacji błędnej konfiguracji do startu 20/11

Data zdarzenia: 
4 January, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 20/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Bruksela (EBBR)
Państwo: Belgia

Skierowanie na drugi krąg załogi samolotu Boeing 737-500 SP-LKC spowodowane obecnością psa na drodze startowej 735/09

Data zdarzenia: 
5 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 735/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Uszkodzenie reflektora kołowania samolotu Boeing 737-500 SP-LKD z nieznanego powodu podczas kołowania na lotnisku EPKK 1226/10

Data zdarzenia: 
4 November, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1226/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Balice (EPKK)
Państwo: Polska

Krótkotrwała utrata łączności przez załogę samolotu Boeing 737-500 SP-LKA w trakcie odlotu z lotniska 585/09

Data zdarzenia: 
28 July, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 585/09

Miejsce zdarzenia: podczas odlotu z lotniska Londyn - Heathrow (EGLL)
Państwo: Wielka Brytania

Przerwanie startu przez załogę samolotu Boeing 737-500 SP-LKD wkutek usterki układu sygnalizacji błędów 282/07

Data zdarzenia: 
8 July, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 282/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Usterka YAW DUMPER COUPLER w samolocie Boeing 737-500 SP-LKE 220/07

Data zdarzenia: 
9 June, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 220/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Uchwala dot. zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu Boeing 737-500 SP-LKE na lotnisku EPWA 370/07

Data zdarzenia: 
24 August, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 370/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Zderzenie z zającem podczas lądowania samolotu Boeing 737-500 SP-LKE 468/07

Data zdarzenia: 
26 October, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 468/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Utrata łączności przez organ kontroli lotniska(TWR) EPWA z samolotem Boeing 737-500 SP-LKF 45/07

Data zdarzenia: 
18 February, 2007 - 14:45

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 45/07

Miejsce zdarzenia: strefa kontrolowana lotniska Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska