B735

Usterka prawego Inertial Reference Unit w samolocie B737-500 SP-LKC 107/06

Data zdarzenia: 
25 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 107/06

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna
Państwo: Brak

Odchylenie od procedury standardowego odlotu samolotu Boeing 737-500 SP-LKG 307/04

Data zdarzenia: 
6 November, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 307/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Frankfurt nad Menem (EDDF)
Państwo: Niemcy

Niejednoczesne wejście na obroty obydwu silników samolotu Boeing 737-500 SP-LKF 22/08

Data zdarzenia: 
20 January, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 22/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa
Państwo: Polska

Wyciek paliwa z silnika nr 1 przed odkołowaniem ze stanowiska postojowego samolotu B737-500 SP-LKD 895/08

Data zdarzenia: 
28 November, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 895/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot B737-500
Znaki rejestracyjne: SP-LKD

Przyczyna incydentu: Nie ustalono.

Zalecenia profilaktyczne:
Poinformować o okolicznościach incydentu załogi LOT-u.

Prawdopodobna obecność ptaka w rejonie drogi startowej samolotu B-735 SP-LKC 861/08

Data zdarzenia: 
17 November, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 861/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot B-735
Znaki rejestracyjne: SP-LKC

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobna obecność ptaka w rejonie drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje zaproponowane zalecenia profilaktyczne tj. wzmożenie kontroli przez sokolnika i stosowanie metod odstraszania ptaków.

Pęknięcie przewodu hydraulicznego przed modułem sterowania rewersem w lewej PACK samolotu Boeing 737-500 SP-LKF 729/08

Data zdarzenia: 
27 September, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 729/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Boeing 737-500
Znaki rejestracyjne: SP-LKF

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na utracie możliwości sterowania przednim podwoziem w trakcie dokowania do rękawa był wyciek płynu z instalacji hydraulicznej A wskutek pękniecia przewodu hydraulicznego przed modułem sterowania rewersem w lewej PACK, spowodowanego wadą wykonawczą lub materiałową.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.

Niewłaściwe moniorowanie wskazań przyrządów samolou B737-500 SP-LKB 597/08

Data zdarzenia: 
19 August, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 597/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot B737-500
Znaki rejestracyjne: SP-LKB

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu było niewłaściwe monitorowanie wskazań przyrządów i dopuszczenie przez załogę do przekroczenia EGT2 wartości 930°C.

Zalecenia profilaktyczne:
Poinformować o okolicznościach incydentu załogi LOT-u.