E145

Usterka w układzie sygnalizacji pozycji osłon rewersów samolotu Embraer-145 SP-LGH 136/08

Data zdarzenia: 
19 March, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 136/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Usterka modułu STALL PROTECTION PANEL samolotu Embraer-145 SP-LGO 83/08

Data zdarzenia: 
17 February, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 83/08

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna
Państwo: Polska

Niesprawność agregatów podwozia przedniego samolotu Embraer 145 SP-LGF 902/08

Data zdarzenia: 
1 December, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 902/08

Miejsce zdarzenia: Odessa
Państwo: Ukraina

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Embraer 145
Znaki rejestracyjne: SP-LGF

Przyczyna incydentu:

Obecność stada ptaków w rejonie drogi startowej samolotu E-145 SP-LGD 878/08

Data zdarzenia: 
21 November, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 878/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot E-145
Znaki rejestracyjne: SP-LGD

Przyczyna incydentu:
Obecność stada ptaków znajdujących się w rejonie drogi startowej w wyniku mało skutecznych metod ich odstraszania.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje zaproponowane zalecenia profilaktyczne tj. wzmożenie kontroli przez sokolnika i stosowanie bardziej skutecznych metod odstraszania ptaków.

Obecność stada ptaków znajdujących się w rejonie drogi startowej samolotu EMBRAER 145 SP-LGH 707/08

Data zdarzenia: 
22 September, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 707/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot EMBRAER 145
Znaki rejestracyjne: SP-LGH

Przyczyna incydentu:
Obecność stada ptaków znajdujących się w rejonie drogi startowej.

Zalecenia profilaktyczne:

Usterka w układzie sygnalizacji pozycji osłon rewersów samolotu Embraer 145 SP-LGH 329/08

Data zdarzenia: 
10 June, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 329/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: E-145
Znaki rejestracyjne: SP-LGH

Przyczyna incydentu:
Usterka w układzie sygnalizacji pozycji osłon rewersów.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.

Zderzenie z ptakiem samolotu Embraer 145 IE-XMD podczas podejścia do lądowania 422/07

Data zdarzenia: 
23 September, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 422/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Balice (EPKK)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Embraer 145
Znaki rejestracyjne: IE-XMD

Przyczyna incydentu:
Zderzenie samolotu z ptakiem w czasie podejścia do lądowania.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje zaproponowane zalecenia profilaktyczne:
- Utrzymanie zwiększonej częstotliwości kontroli drogi startowej (DS) i monitorowanie miejsc grupowania się ptactwa,

Wygenerowanie przez system ACAS samolotu Embraer 145 SP-LGL poleceń wykonania manewrów uniknięcia kolizji 169/05

Data zdarzenia: 
7 August, 2005 - 14:05

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 169/05

Miejsce zdarzenia: przestrzeń powietrzna Republiki Słowenii
Państwo: Słowenia

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Embraer 145
Znaki rejestracyjne: SP-LGL

Przyczyna incydentu:
Zbyt późna reakcja kontrolera ruchu lotniczego, co doprowadziło do naruszenia minimów separacji i spowodowało wygenerowanie przez system ACAS poleceń wykonania manewrów w celu uniknięcia kolizji samolotów w powietrzu.

Zalecenia profilaktyczne:
Nadzór lotniczy Republiki Słowenii według własnych ustaleń .