E190

Zdarzenie lotnicze podczas podłączania zasilania stacjonarnego do samolotu Embraer 190 116/14

Data zdarzenia: 
22 January, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: We wszystkich zdarzeniach doszło do uszkodzenia gniazda i/lub wtyku zasilania stacjonarnego podczas jego podłączania lub po pewnym czasie od podłączenia do samolotu.

Zdarzenie lotnicze z udziałem trzech samolotów: Embraer 190, Boeing 737-800 oraz Airbus A321 859/14

Data zdarzenia: 
13 June, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu Embarer190 (E190) wykonywała lot na trasie EPWA-LFPG i po starcie z EPWA wznosiła się początkowo do poziomu FL 320 z kursem na punkt nawigacyjny TOMTI.

Zdarzenie lotnicze podczas podchodzenia do lądowania samolotu Embraer 190 1814/15

Data zdarzenia: 
24 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas podejścia do lądowania pilot monitorujący przez pomyłkę przestawił dźwignię klap z pozycji 0 do pozycji 1 bez wydania komendy przez pilota lecącego co spowodowało zadziałanie sy

Zdarzenie lotnicze podczas zniżania do lądowania samolotu ERJ 190 958/15

Data zdarzenia: 
5 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas zniżania do lądowania na lotnisku EPWA jeden z członków personelu pokładowego zgłosił złe samopoczucie. Udzielona została mu niezbędna pomoc medyczna oraz podano tlen.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Embraer 195 LR 416/15

Data zdarzenia: 
31 March, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Kontroler organu kontroli lotniska (krl TWR) poinformował Kierownika Zmiany Dyżurnych Operacyjnych Portu (KZ DOP) o zgłoszeniu otrzymanym od załogi lądującego samolotu E190 o prawdopodo

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotów Embraer 190 oraz Embraer 170 367/15

Data zdarzenia: 
22 March, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Naruszenie bezpieczeństwa drogi startowej (Runway Incursion – RI) na RWY 29 w EPWA podczas kołowania do startu samolotu E190.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Embraer 190 1309/15

Data zdarzenia: 
10 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Kierowca autobusu lotniskowego zatrzymał pojazd na stanowisku 21.

Naruszenie aktywnej strefy przez załogę samolotu E190 1759/14

Data zdarzenia: 
28 September, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Naruszenie aktywnej strefy niebezpiecznej EPD 24 przez załogę samolotu E190 w czasie prowadzonej na stanowisku operacyjnym przez kontrolera ruchu lotniczego (krl) praktyki OJT.

Zdarzenie lotnicze podczas lotu trasowego z udziałem samolotów Embraer 190 oraz Airbus A320 2089/14

Data zdarzenia: 
25 November, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Zbliżenie się dwóch statków powietrznych w FIR EPWW. W zdarzeniu udział brały samoloty E190 lecący na poziomie lotu (FL) 360 lecący odległości 7,5 NM przed samolotem A320 na FL 380.

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotów Embraer 190, Embraer 170 i Embraer 170 444/15

Data zdarzenia: 
1 April, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Do zdarzenia doszło podczas kołowania do startu trzech samolotów tego samego przewoźnika, których radiotelefoniczne znaki wywoławcze kończyły się liczbami 31, 31 i 51.