E190

Zdarzenie lotnicze podczas wznoszenia samolotu Embraer 195 1863/13

Data zdarzenia: 
3 December, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po starcie, podczas wznoszenia, drugi pilot zaczął odczuwać poważne dolegliwości żołądkowe. Występujące wymioty i osłabienie uniemożliwiały mu dalszą pracę.

Wykryte usterki podczas rutynowej obsługi technicznej w zespole hamulcowym samolotu Embraer 190-200 1048/14

Data zdarzenia: 
7 June, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie rutynowej obsługi technicznej wykryto, że w zespole hamulcowym P/N 90002340-2PR,

Zdarzenie lotnicze podczas lądowania na lotnisku Moskwa Szeremietiewo samolotu Embraer 190 882/14

Data zdarzenia: 
17 June, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Zgodnie z treścią zgłoszenia zdarzenia lotniczego, podczas zniżania z prędkością 900 fpm samolotu Embraer 190 (E190) do lądowania na lotnisku Moskwa Szeremietiewo w pobliżu poziomu

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Embraer 190 1445/14

Data zdarzenia: 
22 August, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Dyżurny Operacyjny Lotniska (DOP) wykonując inspekcję drogi startowej (RWY)15 otrzymał polecenie od organu kontroli lotniska (TWR) zwolnienia RWY w drogę kołowania (TWY) Ol i pozostania

Zdarzenie lotnicze podczas kontroli pola manewrowego lotniska 1413/14

Data zdarzenia: 
19 August, 2014 - 06:30

 Opis: Podczas kontroli pola manewrowego lotniska Dyżurny Operacyjny Lotniska (DOP) uzyskał zezwolenie kontrolera organu kontroli ruchu lotniczego lotniska KRL TWR na zajęcie "zielonej linii"

Zderzenie z ptakiem podczas startu samolotu Embraer 190 1014/14

Data zdarzenia: 
7 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po starcie samolotu załoga zgłosiła kontrolerowi ruchu lotniczego TWR zderzenie z ptakiem, do którego doszło podczas rozbiegu przy prędkości ok. 80 węzłów.

Niebezpieczne zbliżenie samolotów E190 i A320 w trakcie wykonywania lotów 251/14

Data zdarzenia: 
1 March, 2014 - 11:30

Opis: W trakcie wykonywania lotów samolotów E190 i A320 w przestrzeni powietrznej FIR EPWW doszło do naruszenia minimów separacji (niebezpiecznego zbliżenia), co spowodowało wyświetlenia na wskaźni

Rozbieżności między dokumentacją IPC oraz dyrektywami zdatności (AD) podczas przeglądu 6000H samolotu Embraer ERJ-195 557/14

Data zdarzenia: 
8 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas wykonywanych prac obsługowych – przeglądu 6000H – oba zawory Low-stage Bleed Check Valve P/N 1001447-6 zostały zdemontowane i zamontowano na ich miejsce zawory Lowstage Bleed Check Va

Bagaż transferowy na pokładzie samolotu Embraer 190 nie poddany kontroli bezpieczeństwa 418/14

Data zdarzenia: 
11 April, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas obsługi naziemnej samolotu na pokładzie znalazł się bagaż transferowy pochodzący spoza UE, który nie został poddany kontroli bezpieczeństwa.