E190

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania samolotu Embraer 190 1445/14

Data zdarzenia: 
22 August, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Dyżurny Operacyjny Lotniska (DOP) wykonując inspekcję drogi startowej (RWY)15 otrzymał polecenie od organu kontroli lotniska (TWR) zwolnienia RWY w drogę kołowania (TWY) Ol i pozostania

Zdarzenie lotnicze podczas kontroli pola manewrowego lotniska 1413/14

Data zdarzenia: 
19 August, 2014 - 06:30

 Opis: Podczas kontroli pola manewrowego lotniska Dyżurny Operacyjny Lotniska (DOP) uzyskał zezwolenie kontrolera organu kontroli ruchu lotniczego lotniska KRL TWR na zajęcie "zielonej linii"

Zderzenie z ptakiem podczas startu samolotu Embraer 190 1014/14

Data zdarzenia: 
7 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po starcie samolotu załoga zgłosiła kontrolerowi ruchu lotniczego TWR zderzenie z ptakiem, do którego doszło podczas rozbiegu przy prędkości ok. 80 węzłów.

Niebezpieczne zbliżenie samolotów E190 i A320 w trakcie wykonywania lotów 251/14

Data zdarzenia: 
1 March, 2014 - 11:30

Opis: W trakcie wykonywania lotów samolotów E190 i A320 w przestrzeni powietrznej FIR EPWW doszło do naruszenia minimów separacji (niebezpiecznego zbliżenia), co spowodowało wyświetlenia na wskaźni

Rozbieżności między dokumentacją IPC oraz dyrektywami zdatności (AD) podczas przeglądu 6000H samolotu Embraer ERJ-195 557/14

Data zdarzenia: 
8 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas wykonywanych prac obsługowych – przeglądu 6000H – oba zawory Low-stage Bleed Check Valve P/N 1001447-6 zostały zdemontowane i zamontowano na ich miejsce zawory Lowstage Bleed Check Va

Bagaż transferowy na pokładzie samolotu Embraer 190 nie poddany kontroli bezpieczeństwa 418/14

Data zdarzenia: 
11 April, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas obsługi naziemnej samolotu na pokładzie znalazł się bagaż transferowy pochodzący spoza UE, który nie został poddany kontroli bezpieczeństwa.

Bardzo silne zakłócenia ścieżki schodzenia Glide Path w trakcie podejścia do lądowania samolotu Embraer 195 308/14

Data zdarzenia: 
17 March, 2014 - 04:47

Opis: W trakcie podejścia do lądowania według systemu ILS drogi startowej (RWY) 33 w EPWA, znajdujący się w odległości 10NM załoga samolotu E195 zgłosiła bardzo silne zakłócenia ścieżki schodzenia

Zakłócenia ścieżki schodzenia Glide Path (GP) podczas podejścia do lądowania samolotu Embraer (E190) 21/14

Data zdarzenia: 
8 January, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie podejścia do lądowania według systemu ILS drogi startowej (RWY) 33 w EPWA, znajdujący się w odległości 8NM załoga samolotu E190 zgłosiła zakłócenia ścieżki schodzenia Glide Path (GP

Sygnał "Traffic" podczas wznoszenia samolotu Embraer 195 200/14

Data zdarzenia: 
13 February, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas wznoszenia, załoga otrzymała od Sofia Control, zezwolenie na wchodzenie i utrzymywanie poziomu lotu FL 260.

Nieuprawniony wjazd pojazdu lotniskowego na skrzyżowanie dróg startowych w trakcie przygotowania do startu samolotu Embraer 190 1905/13

Data zdarzenia: 
9 December, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Kierujący pojazdem lotniskowej służby utrzymania w trakcie prowadzenia „Akcji Zima” wykonujący prace na drogach do kołowania S2 i S1 poprosił o zezwolenie na zajęcie drogi startowej 15-33, na