E190

Bardzo silne zakłócenia ścieżki schodzenia Glide Path w trakcie podejścia do lądowania samolotu Embraer 195 308/14

Data zdarzenia: 
17 March, 2014 - 04:47

Opis: W trakcie podejścia do lądowania według systemu ILS drogi startowej (RWY) 33 w EPWA, znajdujący się w odległości 10NM załoga samolotu E195 zgłosiła bardzo silne zakłócenia ścieżki schodzenia

Zakłócenia ścieżki schodzenia Glide Path (GP) podczas podejścia do lądowania samolotu Embraer (E190) 21/14

Data zdarzenia: 
8 January, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie podejścia do lądowania według systemu ILS drogi startowej (RWY) 33 w EPWA, znajdujący się w odległości 8NM załoga samolotu E190 zgłosiła zakłócenia ścieżki schodzenia Glide Path (GP

Sygnał "Traffic" podczas wznoszenia samolotu Embraer 195 200/14

Data zdarzenia: 
13 February, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas wznoszenia, załoga otrzymała od Sofia Control, zezwolenie na wchodzenie i utrzymywanie poziomu lotu FL 260.

Nieuprawniony wjazd pojazdu lotniskowego na skrzyżowanie dróg startowych w trakcie przygotowania do startu samolotu Embraer 190 1905/13

Data zdarzenia: 
9 December, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Kierujący pojazdem lotniskowej służby utrzymania w trakcie prowadzenia „Akcji Zima” wykonujący prace na drogach do kołowania S2 i S1 poprosił o zezwolenie na zajęcie drogi startowej 15-33, na

Spóźnione wyrównanie do lądowania, odbicie samolotu i ponowne przyziemienie samolotu EMBRAER ERJ190-200 232/14

Data zdarzenia: 
5 March, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas lądowania w LWO doszło do przekroczenia dopuszczalnego współczynnika przyspieszenia pionowego. Maksymalna wartość współczynnika przyspieszenia wyniosła 2.09 G.