EC45

Problemy techniczne z silnikiem w końcowej fazie podejścia do lądowania śmigłowca EC 145 2146/17

Data zdarzenia: 
14 August, 2017 - 15:05

Opis: W dniu 14 sierpnia 2017 roku po wykonaniu lotu komercyjnej w trakcie przebazowania z m. Zakopane do stałego miejsca bazowania w m.

Zdarzenie śmigłowca EC 145 SP-HIL na lotnisku Warszawa-Babice 905/09

Data zdarzenia: 
12 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Opis: Przyczyną incydentu polegającego na uszkodzeniach łopatek sprężarek lewego i prawego
silnika wykrytych w trakcie wykonywania obsługi planowej było zassanie ciała obcego

Wystąpienie opiłkowania w silniku śmigłowca Eurocopter EC145 SP-HIL po montażu nowej sprężarki 1007/09

Data zdarzenia: 
25 November, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1007/09

Miejsce zdarzenia: lot po trasie Poznań (EPPO) - Lublin (EPLR)
Państwo: Polska

Uszkodzenie popychacza wirnika ogonowego śmigłowca Eurocopter EC145 SP-HIL wykryte podczas przeglądu 674/10

Data zdarzenia: 
8 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 674/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Babice (EPBC)
Państwo: Polska