EXEC

Lądowanie poza obszarem lotniska i pożar śmigłowca Exec 162F SP-YSA 716/09

Data zdarzenia: 
30 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 716/09

Miejsce zdarzenia: rejon miejscowości Świdnik
Państwo: Polska