FALCON

Nieprawidłowe otwarcie się czaszy spadochronu Falcon 300 183/07

Data zdarzenia: 
19 May, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 183/07

Miejsce zdarzenia: Gliwice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Falcon 300

Przedwczesne wyczepienie czaszy głównej Falcon 300 i lądowanie ucznia-skoczka na czaszy zapasowej 424/07

Data zdarzenia: 
22 September, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 424/07

Miejsce zdarzenia: Gliwice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Falcon 300

Omyłkowe wyczepienie czaszy głównej spadochronu Falcon 265 zamiast jej otwarcia 458/07

Data zdarzenia: 
14 October, 2007 - 12:52

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Jelenia Góra (EPJG)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Falcon 265

Uchwała dot. incydentu z udziałem spadochronu Falcon 265 664/09

Data zdarzenia: 
14 August, 2009 - 19:50

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 664/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gliwice - Trynek (EPGL)
Państwo: Polska

Zaczepienie pilocika o krawędź natarcia spadochronu Falocn 265 570/09

Data zdarzenia: 
26 July, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 570/09

Miejsce zdarzenia: Gliwice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Falcon 265

Splątanie z linkami prawej strony czaszy spadochronu Falcon 300 240/09

Data zdarzenia: 
25 April, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 240/09

Miejsce zdarzenia: Gliwice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Falcon 300

Nie podjęcie przez ucznia-skoczka próby otwarcia spadochronu Falcon-300 217/06

Data zdarzenia: 
29 July, 2006 - 17:40

Tytuł opracowania: Raport Końcowy

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Falcon-300
Znaki rejestracyjne: Brak

Zaburzenie procesu otwarcia spadochronu głównego Falcon 300 162/06

Data zdarzenia: 
25 June, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 162/06

Miejsce zdarzenia: Opole
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Falcon 300