R66

Robinson R66

Zdarzenie lotnicze podczas uruchamiania silnika śmigłowca Robinson R-66 2062/18

Data zdarzenia: 
12 July, 2018 (godzina nieokreślona)

 Opis: W dniu 12 lipca 2018 roku pilot wykonał przelot po trasie z miejsca stałego bazowania EPPK Kobylnica na lotnisko EPPO Ławica w celu uzupełnienia paliwa.

Niezastosowanie się przez śmigłowiec R66 do instrukcji wydanej przez służby kontroli ruchu lotniczego 1047/13

Data zdarzenia: 
14 July, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Dwa śmigłowce Robinsson R66 po lądowaniu na lotnisku EPKK otrzymały polecenie zwolnienia drogi startowej w TWY „A” i nawiązania łączności z krl GND w celu otrzymania instrukcji kołowania na s