VISION

Awaryjne lądowanie skoczka podczas skoku ze spadochronem Vision 117 293/15

Data zdarzenia: 
8 March, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (około 350 skoków) wykonywał skok z wysokości 3000 m. Był to jego drugi skok po przerwie zimowej i około 30 na tym typie spadochronu.

Zdarzenie spadochronu VISION 119 na lotnisku Elbląg 1209/12

Data zdarzenia: 
15 September, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (1830 skoków) brał udział w skoku na zadanie RW-3 z wysokości 3000 m. Otwarcie czaszy głównej zostało zainicjowane na wysokości około 1000 m.