Uchwała o ostąpieniu od badania wypadku z udziałem motolotni w Bobrownikach k/Nowej Soli 73/04

Data zdarzenia: 
8 May, 2004 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 51' 54" N, 15° 43' 48" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 73/04

Miejsce zdarzenia: Bobrowniki k/Nowej Soli
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia
Znaki rejestracyjne: -

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych postanowiła:

Odstąpić od badania zdarzenia lotniczego, w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006r., Nr 100, poz. 696 z zm.):
"W przypadku stwierdzenia, że:
1) statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną.
- Komisja może odstąpić od badania wypadku lub incydentu lotniczego, powiadamiając jednocześnie właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów karnych."

ZałącznikWielkość
2004_73_U.pdf153.05 KB
comments powered by Disqus