Utrata części osłon kadłub-skrzydło na prawej burcie samolotu ATR-72 SP-LFA podczas zniżania w locie trasowym 234/06

Data zdarzenia: 
10 August, 2006 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 9' 57.5604" N, 20° 58' 36.5016" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 234/06

Miejsce zdarzenia: lot Warszawa - Wilno
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR-72-202
Znaki rejestracyjne: SP-LFA

Przyczyna incydentu:
Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu, polegającego na utracie części osłon
kadłub-skrzydło na prawej burcie, było poluzowanie śruby (lub śrub) mocowania osłon
wskutek powtarzalnych obciążeń wywołanych turbulencjami. Jednoznacznej przyczyny
zjawiska nie udało się ustalić.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje działania profilaktyczne podjęte przez EuroLOT SA:
1. Zalecenie bazie technicznej PLL „LOT” zwrócenie szczególnej uwagi na mocowanie
elementów pokrycia samolotów zawsze po wybudowaniu i zabudowaniu oraz podczas
wszystkich przeglądów strukturalnych samolotu,
2. Powiadomienie załóg EuroLOT o zdarzeniu,
3. Powiadomienie producenta.
Komisja nie formułuje zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2006_234_U.pdf58.36 KB
comments powered by Disqus