Zderzenie z małym ptakiem podczas rozbiegu samolotu ATR-42/500 SP-EDF i kontynuowanie lotu przez załogę 531/10

Data zdarzenia: 
11 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
54° 22' 24.5424" N, 18° 28' 54.1488" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 531/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gdańsk - Rębiechowo (EPGD)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR 42/500
Znaki rejestracyjne: SP-EDF

Przyczyna incydentu:
Zderzenie z ptakiem podczas rozbiegu samolotu.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
Duża aktywność ptaków.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje proponowane środki profilaktyczne a szczególnie wzmożone obserwację
obecności ptactwa w rejonie lotniska podczas operacji lotniczych.

ZałącznikWielkość
2010_531_U.pdf46 KB
comments powered by Disqus