Samoczynne wyłączenie się podczas lotu silnika nr 2 samolotu Boeing 767-300 SP-LPE 69/07

Data zdarzenia: 
17 March, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 69/07

Miejsce zdarzenia: trasa przelotu z Chicago (KORD) do Warszawy (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 767-300
Znaki rejestracyjne: SP-LPE

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu, polegającego na samoczynnym wyłączeniu silnika nr 2 w locie był chwilowy problem w komunikacji pomiędzy HMU (hydromechanical unit) i FADEC dotyczący jednego z zaworów sterujących zespołu dozownika paliwa HMU, który to zawór spełniał warunki techniczne jednak w strefie granicznej toleracji.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Opracować biuletyn informacyjny dla personelu latającego floty B767
2. Rozważyć możliwość wprowadzenia w ENGINE FAILTURE OR SHUTDOWN odniesienia do ENGINE IN-FLIGHT START
3. Umieścić w B-767 Operations Manual informację dotyczącą równoznaczności pojęć FADEC i EEC

Dodatkowe zalecenie:
Powiadomić o incydencie NTSB.

ZałącznikWielkość
2007_69_U.pdf545.31 KB
comments powered by Disqus