Uchwała dot. zdarzeń lotniczych z udziałem śmigłowca W-3 Sokół SP-SXW w słowackiej przestrzeni powietrznej 521/07

Data zdarzenia: 
22 September, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Slovakia

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 521/07

Miejsce zdarzenia: słowacka przestrzeń powietrzna
Państwo: Słowacja

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec W-3 Sokół
Znaki rejestracyjne: SP-SXW

Przyczyna incydentu: -

Zalecenia profilaktyczne:
Opracować i wdrożyć odpowiednie procedury umożliwiające natychmiastowe podjecie działań
ratowniczych w przestrzeni powietrznej Republiki Słowackiej.

ZałącznikWielkość
2007_521_U.pdf53.86 KB
comments powered by Disqus