Dopuszczenie przez kontrolera organu kontroli ruchu lotniczego do naruszenia minimum separacji 11/05

Data zdarzenia: 
25 February, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 11/05

Miejsce zdarzenia: Rejon informacji powietrznej FIR Berlin
Państwo: Niemcy

Rodzaj i typ statku powietrznego: Boeing 737-500
Znaki rejestracyjne: SP-LKF

Przyczyna incydentu:
Dopuszczenie przez kontrolera organu kontroli ruchu lotniczego do naruszenia minimum separacji.
Powyższe naruszenie spowodowało wypracowanie przez pokładowy system zapobiegania kolizjom ACAS II manewru doradczego "RA - wznoszenie", zgodnie z jego właściwościami dla uniknięcia kolizji.

Zalecenia profilaktyczne:
Na postawie wyników badania incydentu lotniczego, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych stawia następujące wnioski odnośnie zastosowania środków zapobiegawczych i środków mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa lotów:
Dla Niemieckiego Nadzoru Lotniczego[u]
[/u]Zgodnie z własnymi ustaleniami

ZałącznikWielkość
2005_11_U.pdf132.82 KB
comments powered by Disqus