Intensywny wyciek oleju z lewego silnika samolotu Piper PA-31 SP-OOI w trakcie wznoszenia 109/08

Data zdarzenia: 
28 February, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Germany
51° 13' 49.0008" N, 6° 30' 15.9984" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 109/08

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Mönchengladbach
Państwo: Niemcy

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Piper PA-31 Chieftain
Znaki rejestracyjne: SP-OOI

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na intensywnym wycieku oleju z lewego silnika
w trakcie wznoszenia samolotu po starcie było niedokładne zamknięcie korka wlewu oleju.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Wyniki badania incydentu udostępnić każdemu członkowi personelu lotniczego
zaangażowanego w przedsiębiorstwie Teng Development Sp z o.o.
2. Zmienić sposób zamykania korka wlewu oleju: nie dopychać korka palcami, lecz wewnętrzną
stroną dłoni; przed dopchnięciem korka upewnić się, czy uchwyt korka jest w położeniu
pionowym.
3. W materiałach szkoleniowych dla personelu lotniczego dla uzyskania uprawnień do obsługi
samolotu Piper PA-31 „Chieftain” zwrócić uwagę na sposób zamykania wciskanego korka
wlewu oleju: nie dopychać korka palcami, lecz wewnętrzną stroną dłoni; przed dopchnięciem
korka upewnić się, czy uchwyt korka jest w położeniu poziomym.

ZałącznikWielkość
2008_109_U.pdf62.67 KB
comments powered by Disqus