Pozostawienie klucza na elemencie podwozia samolotu Boeing 767-300 SP-LPB przez mechanika podczas obsługi przedlotowej 245/09

Data zdarzenia: 
29 April, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 4' 25.23" N, 19° 48' 2.3652" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 187/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Balice (EPKK)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 767-300
Znaki rejestracyjne: SP-LPB

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na pozostawieniu narzędzia w postaci klucza
„grzechotki” na elementach podwozia samolotu po zakończeniu obsługi technicznej i w
następstwie jego zgubienia na drodze startowej była nieuwaga mechanika dokonującego
wymiany prawej lampy lądowania na goleni przedniego podwozia samolotu.

Zalecenia profilaktyczne:
PKBWL akceptuje działania profilaktyczne podjęte po zaistnieniu zdarzenia:
Natychmiastowe omówienie zaistniałej sytuacji z personelem obsługi liniowej w celu
zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości, ze zwróceniem uwagi na konieczność
przestrzegania zasad sprawdzania kompletności narzędzi po zakończeniu obsługi
technicznej.
PKBWL akceptuje zalecenia profilaktyczne podjęte przez PLL „LOT” SA:
1. Omówienie zdarzenia podczas okresowych szkoleń personelu technicznego;
2. Umieszczenie w „Podręczniku Obsługi Technicznej Tom L2 – Szczegółowe Procedury
Dotyczące Obsługi Liniowej” zasad sprawdzania kompletności narzędzi znajdujących
się w Tomie 2 ww. podręcznika – w procedurze 2.6.B4 pkt 5.4.2.

ZałącznikWielkość
2009_245_U.pdf59.99 KB
comments powered by Disqus