Pęknięcie kopuły radaru samolotu Fokker 100 D-AGPH w trakcie wznoszenia 619/10

Data zdarzenia: 
1 July, 2010 - 10:27

Lokalizacja

Poland
52° 10' 22.386" N, 20° 56' 35.0664" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 619/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Fokker 100 (F-28-0100)
Znaki rejestracyjne: D-AGPH

Prawdopodobną przyczyną poważnego incydentu lotniczego mogło być:
Osłabienie wytrzymałości struktury przekładkowej osłony radaru wskutek stopniowej
(wraz z upływem czasu) degradacji materiału w strukturach epoksydowych kompozytów
włókien szklanych oraz ich połączeń.

Prawdopodobną okolicznością sprzyjającą zaistnienia incydentu mogło być:
Wcześniejsze kilkukrotne uderzenia ptaków w osłonę radaru tego samolotu w trakcie lotów,
co mogło powodować progresywne osłabienia jej struktury. Przeglądy osłony radaru oraz
drobne naprawy wykonane przez użytkownika samolotu nie doprowadziły jednak do wykrycia
osłabienia konstrukcji oraz nie spowodowały utrzymania struktury kompozytu oraz jego
zabezpieczenia przed wpływem czynników środowiskowych, pomimo wykonania ich zgodnie
z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi technicznej (AMM-Aircraft
Maintanance Manual).

Zalecenia profilaktyczne
Komisja sformułowała pięć zaleceń profilaktycznych:
Contact Air:
• W trakcie realizacji najbliższych szkoleń symulatorowych dla załóg lotniczych
przeprowadzić trening uwzględniający podobny scenariusz dotyczący występowania
sytuacji nienormalnych jak w locie SWR343T;
• Poinformować całość personelu latającego linii o zaistniałym zdarzeniu;
• Zweryfikować w firmie Contact Air sposób kontroli laminatowych powierzchni
samolotów po zderzeniu z ptakiem.
Producent/właściciel typu statku powietrznego:
• Zweryfikować procedurę przeglądu osłony radaru statku powietrznego po
zaistnieniu zderzenia z ptakiem.
EASA:
• Powiadomić o zdarzeniu wszystkich użytkowników samolotów typu F70/100.

ZałącznikWielkość
2010_619_U.pdf62.16 KB
comments powered by Disqus