Sygnalizacja zatkania filtra paliwa i wystąpienie wahań obrotów silnika śmigłowca Eurocopter EC120B SP-GRA 1114/10

Data zdarzenia: 
2 October, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 17' 55.032" N, 18° 25' 10.5924" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1114/10

Miejsce zdarzenia: lądowisko Watorowo (EPWT)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec EC120B Colibri
Znaki rejestracyjne: SP-GRA

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na zaświeceniu się tabliczki ostrzegawczej „FUEL
FILTR”, sygnalizującej zatkanie filtra paliwa oraz pojawieniu się wahań obrotów
wytwornicy gazów Ng w zakresie 95 ÷ 98 %, było zanieczyszczenie paliwa w autocysternie,
z której tankowano śmigłowiec.

PKBWL akceptuje zaproponowane środki profilaktyczne:
− Wycofanie autocysterny z eksploatacji do czasu umycia układu i zbiorników oraz
wymiany wkładów filtracyjnych jak również umycia zespołu wydawczego. Ponadto,
pozostające w cysternie paliwo wycofać z użycia do celów lotniczych.

oraz propozycje zmian systemowych:
− Zmienić sposób gospodarowania paliwem lotniczym JET-A1, tak aby nie było
przechowywane dłużej niż jeden rok;
− Standardowo co 3 lata myć komory paliwowe autocysterny;
− Wprowadzić obowiązek wymiany układu filtracyjnego autocysterny raz na 1 rok oraz
wzrokową inspekcję układu raz na 3 miesiące.

ZałącznikWielkość
2010_1114_U.pdf63.95 KB
comments powered by Disqus