Uchwała dot. wypadku śmigłowca EC 120B Colibri SP-WAM wskutek błędów pilotażu 396/09

Data zdarzenia: 
12 June, 2009 - 20:00

Lokalizacja

Poland
49° 46' 49.476" N, 18° 56' 32.064" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 396/09

Miejsce zdarzenia: Jaworze k/Bielska-Białej
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec EC 120B Colibri
Znaki rejestracyjne: SP-WAM

Przyczyna wypadku:
Przyczyną wypadku lotniczego był błąd w technice pilotowania, polegający na
wprowadzeniu śmigłowca w stan przeciągnięcia wirnika nośnego podczas startu, co
doprowadziło do niesterowanego zniżania i zderzenia z powierzchnią ziemi.

Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu wypadku lotniczego były:
1. Specyficzne warunki terenowe (ukształtowanie terenu) i zmienność stanu atmosfery,
w jakich przeprowadzano manewr startu;
2. Zaskoczenie pilota nietypowym zachowaniem się śmigłowca, co spowodowało jego
opóźnioną reakcję na szybko narastające obroty;
3. Brak utrwalonych nawyków u pilota w technice wyprowadzania śmigłowca ze stanu
przeciągnięcia wirnika nośnego.

Zalecenia profilaktyczne:
Po zakończonym badaniu PKBWL nie sformułowała zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2009_396_U.pdf50.54 KB
comments powered by Disqus