Samoczynne otwarcie się osłony silnika i przekładni głównej śmigłowca Eurocopter EC 120 SP-GKK w fazie przyziemienia 1165/11

Data zdarzenia: 
19 August, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 0' 46.0404" N, 18° 57' 7.3368" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1165/11

Miejsce zdarzenia: Piasek k/Pszczyny
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Eurocopter EC120
Znaki rejestracyjne: SP-GKK

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na otwarciu się lewej osłony przedziału silnika
i przekładni głównej, w fazie przyziemienia śmigłowca, było niezabezpieczenie urządzeń
blokujących osłonę. Otwarcie osłony, w wyniku oddziaływania strumienia podwirnikowego
z podłożem, doprowadziło do jej kontaktu z łopatami wirnika głównego, wskutek czego
powstały zarysowania dolnych powierzchni łopat i wyłamanie części osłony wraz
z urządzeniem blokującym. Lądowanie odbyło się bez dalszych następstw.
Niezabezpieczenie urządzeń blokujących osłony przedziału silnika i przekładni głównej
było skutkiem pośpiesznie wykonanego, zewnętrznego sprawdzania śmigłowca przed
lotem.

ZałącznikWielkość
2011_1165_U.pdf58.06 KB
comments powered by Disqus