Obecność saren na drodze startowej samolotu JS 32 SP-KWE 641/08

Data zdarzenia: 
3 September, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 5' 48.5016" N, 17° 58' 39.6012" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 641/08

Miejsce zdarzenia: Bydgoszcz-Szwederowo
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot JS 32
Znaki rejestracyjne: SP-KWE

Przyczyna incydentu:
Obecność saren na drodze startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych akceptuje podjęte przez Zarządzającego Portem Lotniczym działania profilaktyczne oraz zaleca sprawdzenie i ewentualne uszczelnienie ogrodzenia terenu lotniska.
Jednoczesnie Komisja zwraca uwage na fakt, że w dniu 3 czerwca 2008 roku doszło do zderzenia samolotu po lądowaniu z sarna powodując jego uszkodzenie (PKBWL nr: 299/08). W związku z powyższym zaleca opracowanie lub zweryfikowanie programu ochrony biologicznej lotniska w celu wyeliminowania zagrożeń dla bezpieczeństwa operacji lotniczych ze strony flory i fauny.

ZałącznikWielkość
2008_641_U.pdf71.71 KB
comments powered by Disqus