Przerzucenie linek przez czaszę spadochronu Tandem BT-80 wskutek zmiany sylwetki przez pasażera podczas otwierania czaszy 577/11

Data zdarzenia: 
4 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 36' 27.9324" N, 20° 20' 48.5088" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 577/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gryźliny k/Olsztynka
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Tandem BT-80
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Wykonanie przez pasażera tandemu gwałtownej zmiany sylwetki po zainicjowaniu przez
skoczka otwarcia, a przez napełnieniem czaszy głównej. Spowodowało to niestabilne
położenie skoczka i pasażera tandemu podczas procesu otwarcia i w konsekwencji
doprowadziło to przerzucenia linek przez czaszę. Skoczek wyczepił czaszę główną
i otworzył czaszę zapasową.

ZałącznikWielkość
2011_577_U.pdf57.74 KB
comments powered by Disqus