Przerwanie uruchamiania silnika samolotu TB-9 Tampico SP-TUK spowodowane obecnością mechanika przed samolotem 37/03

Data zdarzenia: 
6 May, 2003 - 11:56

Lokalizacja

Poland
50° 6' 49.716" N, 22° 1' 53.22" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 37/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Rzeszów - Jasionka (EPRJ)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Socata TB-9 Tampico
Znaki rejestracyjne: SP-TUK

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi podczas badania incydentu samolotu Socata TB-9 Tampico znaki rozpoznawcze SP-TUK, akceptuje badanie incydentu przeprowadzone przez Komisję Badania Incydentów Lotniczych przy Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.

Dodatkowo, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych zaleca:
1. Wprowadzenie zapisu do Instrukcji Operacyjnej OKL-Rzeszów, mówiącego o zakazie uruchamiania silnika (silników) w przypadku istnienia przeszkody przed samolotem.
2. Opracowanie procedury porozumiewania się pilotów z mechanikami przed rozruchem, w trakcie rozruchu i podczas prób silników samolotów.
3. Zwrócić uwagę instruktorowi na konieczność wcześniejszego reagowania na niewłaściwe wykonywanie czynności przez uczniów-pilotów, mogące prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa.
4. Przeprowadzić weryfikację instrukcji operacyjnych samolotów w zakresie procedur uruchamiania silników u innych Użytkowników.

ZałącznikWielkość
2003_37_U.pdf58.34 KB
comments powered by Disqus