Uszkodzenie opony, koła i przewodów elektrycznych lewego podwozia głównego samolotu An-25B SP-FDS podczas dobiegu 859/10

Data zdarzenia: 
9 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Germany
51° 25' 56.64" N, 12° 14' 32.7012" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 859/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lipsk (EDDP)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Antonov An-26B
Znaki rejestracyjne: SP-FDS

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu, w wyniku którego doszło do zniszczenia ogumienia lewego podwozia
głównego, uszkodzenia obręczy zewnętrznego koła lewego podwozia głównego i zerwania
przewodów elektrycznych automatów rozhamowania na lewym podwoziu głównym był błąd
załogi, polegający na zbyt intensywnym hamowaniu podczas dobiegu, co doprowadziło do
zablokowania kół lewego podwozia głównego.

Zalecenia profilaktyczne:
PKBWL akceptuje zalecenia profilaktyczne zaproponowane i wprowadzone przez Przedsiębiorstwo
EXIN sp. z o.o.:
A. Omówiono zdarzenie z całością personelu latającego;
B. Przeprowadzono zajęcia z zasad posługiwania się główną i awaryjną instalacją hamowania z
uwzględnieniem lewego i prawego stanowiska pilota, w oparciu o Instrukcję Eksploatacji
Samolotu;
C. Omówiono pracę i zasady działania automatów antypoślizgowych UA-27A;
D. Omówiono zasady działania hamulców awaryjnych działających od pompy NS-14 z
pominięciem automatu rozhamowania kół UA-27A.
PKBWL wprowadza własne zalecenie profilaktyczne:
Sprawdzić układ rozhamowania i działanie automatów antypoślizgowych UA-27A na innych
samolotach An-26 użytkowanych przez EXIN sp. z o.o.

ZałącznikWielkość
2010_859_U.pdf60.31 KB
comments powered by Disqus