Kolizja szybowca SZD-9bis Bocian SP-2802 z przeszkodami ze skutkiem śmiertelnym po lądowaniu z przelotem 1148/10

Data zdarzenia: 
9 October, 2010 - 17:52

Lokalizacja

Poland
49° 31' 20.4708" N, 22° 24' 37.1052" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1148/10

Miejsce zdarzenia: lądowisko Bezmiechowa Górna, pow. Leski
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Szybowiec SZD-9bis 1E Bocian
Znaki rejestracyjne: SP-2802

Przyczyna wypadku:
Błąd w technice pilotowania, polegający na wykonaniu podejścia do lądowania ze zbyt
dużą prędkością, co spowodowało lądowanie z przelotem i zderzenie z przeszkodami.

Okolicznościami sprzyjającymi były:
1. Małe doświadczenie pilota-instruktora w wykonywaniu lądowań na górnym lądowisku
Akademickiego Ośrodka Szkolenia Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej.
2. Kierunek padania promieni słonecznych względem kierunku lądowania.
W chwili wypadku słońce zachodziło za wzniesienia ograniczające horyzont od zachodu
oraz znajdowało się praktycznie na poziomie oczu pilota, co stanowiło wyraźne utrudnienie
w ocenie odległości i wysokości w stosunku do zamierzonego przez pilota miejsca
przyziemienia i zakończenia dobiegu szybowca.
3. Podjęcie przez pilota-instruktora decyzji lądowania na górnej części lądowiska
Bezmiechowa bez uzgodnienia z instruktorem Ośrodka.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze
zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami proponuje wprowadzenie
zalecenia profilaktycznego:

Bezwzględne przestrzeganie Zarządzenia Dyrektora Akademickiego Ośrodka
Szkolenia Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej Nr 8/09 z dnia
01 grudnia 2009 roku w sprawie lądowań na górnej części lądowiska, przez wszystkich
pilotów wykonujących loty w wyżej wymienionym Ośrodku i na terenie lądowiska
Bezmiechowa.

ZałącznikWielkość
2010_1148_U.pdf67.47 KB
comments powered by Disqus