Zakleszczenie linki sterowniczej po otwarciu spodochronu Navigator 260 wskutek nieprawidłowego ułożenia czaszy 846/08

Data zdarzenia: 
9 November, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 34' 15.2472" N, 20° 52' 41.7792" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 846/08

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Navigator 260
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobnie błąd w ułożeniu spadochronu do skoku, polegający na owinięciu linki sterowniczej wokół taśmy nośnej podczas hamowania układu sterowniczego. Spowodowało to zakleszczenie linki sterowniczej po otwarciu spadochronu i konieczność wyczepienia czaszy głównej, a następnie otwarcie czaszy zapasowej.

Zalecenia profilaktyczne:
Osoby układające czasze główne powinny w czasie układania bezwzględnie zwracać uwagę na prawidłowość i kolejność rozłożenia linek w grupach A, B, C, D i sterowniczych.

ZałącznikWielkość
2008_846_U.pdf194.44 KB
comments powered by Disqus