Wyciek nieokreślonej cieczy z przesyłki pocztowej umieszczonej w samolocie Boeing 737-500 SP-LKF 879/09

Data zdarzenia: 
10 October, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 10' 19.7112" N, 20° 58' 7.6116" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 879/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-500
Znaki rejestracyjne: SP-LKF

Przyczynami zdarzenia lotniczego były:
1. Przyjęcie do obrotu pocztowego, przez służby pocztowe USA (United States Postal
Service), przesyłki zawierającej nie zadeklarowany przez nadawcę materiał niebezpieczny.
2. Nie zapobiegnięcie przez Służby Ochrony lotniska Los Angeles nadaniu na samolot
przesyłki pocztowej zawierającej materiał niebezpieczny.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje zalecenia profilaktyczne sformułowane przez Operatora polegające na:
1. Przygotowaniu biuletynu informacyjnego dla personelu lotniczego;
2. Wnioskowaniu do Straży Granicznej na lotnisku Okęcie o zaostrzeniu procedur kontroli
lotniczej poczty tranzytowej, szczególnie w przypadkach przewozu przesyłek pocztowych
zawierających pojemniki z substancjami płynnymi. W wyjątkowych przypadkach przesyłki
takie powinny być kontrolowane również poprzez ich otwarcie;
3. Wnioskowaniu do LSP na lotnisku WAW o weryfikację stosownych procedur w zakresie
identyfikacji zagrożeń chemicznych.

ZałącznikWielkość
2009_879_U.pdf58.68 KB
comments powered by Disqus