Nieprawidłowości w nawigowaniu przez ucznia-pilota samolotem Cessna 150 SP-KCF 452/07

Data zdarzenia: 
11 October, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Krynka
Poland
52° 0' 16.938" N, 22° 23' 43.1844" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 452/07

Miejsce zdarzenia: Krynka k/Łukowa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 150
Znaki rejestracyjne: SP-KCF

Przyczyna incydentu:
Nieprawidłowe uzgodnienie żyrobusoli na punkcie zwrotnym trasy, ze wskazaniami busoli
magnetycznej oraz niewłaściwe prowadzenie szczegółowej nawigacji po trasie.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
-długie przerwy w wykonywaniu lotów przez ucznia-pilota;
-stres ucznia-pilota po zorientowaniu się o utracie orientacji, na skutek czego nie wykorzystał
posiadanej wiedzy w zakresie metod i sposobów wznowienia orientacji geograficznej.

PKBWL akceptuje następujące zastosowane środki profilaktyczne:
-omówienie zaistniałego incydentu ze wszystkimi szkolącymi się w aeroklubie;
-zdanie przez ucznia-pilota egzaminu KWT ze szczególnym zwróceniem uwagi na nawigowanie
samolotu;
-zdanie przez ucznia-pilota ponownego egzaminu ze znajomości wznawiania orientacji
geograficznej;
-powtórzenie zadania A III/10 co najmniej 3 loty sprawdzające z instruktorem po trasach.

ZałącznikWielkość
2007_452_U.pdf59.06 KB
comments powered by Disqus