Mocne skręcenie linek podczas otwarcia czaszy Triathlon 135 i lądowanie skoczka na spadochronie zapasowym 730/10

Data zdarzenia: 
17 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 34' 23.2212" N, 20° 52' 18.2964" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 730/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Triathlon 135
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Nie ustalono przyczyny incydentu polegającego na mocnym skręceniu linek czaszy podczas
procesu otwarcia. Nie można wykluczyć, że nieprawidłowy proces otwarcia spowodowany
był nierównomiernym wpleceniem linek w pierścienie gumowe lub pozostawieniem zbyt
małego luzu pomiędzy taśmami nośnymi, a osłonką. Skoczek po zidentyfikowaniu
nieprawidłowego otwarcia wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową.

Zalecenia profilaktyczne:
Zwrócono uwagę na konieczność zachowania szczególnej staranności podczas wplatania linek
nośnych, stosowanie tych samych rozmiarów pierścieni gumowych oraz pozostawianie
odpowiedniego luzu pomiędzy taśmami nośnymi, a osłonką.

ZałącznikWielkość
2010_730_U.pdf60.89 KB
comments powered by Disqus