Splątanie czasz głównych dwóch skoczków na spadochronach Triathlon 175 po wejściu w obszar turbulencji 1106/11

Data zdarzenia: 
28 August, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 34' 25.1184" N, 20° 52' 23.5488" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1106/11

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: dwa spadochrony Triathlon 175
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Wlot w turbulencje powietrza podczas wykonywania zadania CRW 4, „rotacyjny diament”, co
podczas budowania formacji podczas kolejnej rotacji doprowadziło do splątania czasz dwóch
skoczków. Skoczkowie wczepili czasze główne i otworzyli czasze zapasowe.

Zalecenia profilaktyczne:
Polecono, aby podczas wykonywania zadań CRW, w przypadku wlotu w turbulencje powietrza,
skoczkowie niezwłocznie przerywali wykonywanie tych zadań.

ZałącznikWielkość
2011_1106_U.pdf56.49 KB
comments powered by Disqus