TRIATHLON

Mocne skręcenie linek podczas otwarcia czaszy Triathlon 135 i lądowanie skoczka na spadochronie zapasowym 730/10

Data zdarzenia: 
17 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 730/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niesymetryczne otwarcie czaszy i przerzucenie linek sterowniczych spadochronu Triathlon 467/07

Data zdarzenia: 
27 October, 2007 - 12:40

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Triathlon

Lekkie obrażenia skoczka na spadochronie Triathlon 175 w wyniku lądowania na nierówności terenu 540/10

Data zdarzenia: 
12 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 540/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Góraszka (EPGO)
Państwo: Polska

Uchwała dot. incydentu z udziałem spadochronu Triathlon 160 690/09

Data zdarzenia: 
22 August, 2009 - 15:30

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 690/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin - Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

Błąd układania spadochronu Triathlon 175 powodujący zablokowanie otwarcia czaszy 377/10

Data zdarzenia: 
8 May, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 377/10

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Twarde przyziemienie na trawiastej nawierzchni lotniska spadochronu Triathlon 175 524/08

Data zdarzenia: 
26 July, 2008 - 12:25

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z incydentu spadochronu Triathlon 175 z dnia 26 lipca 2008r.

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska